Andaluzit

Ime je dobio po mestu gde je pronađen – Andaluzija u Španiji. Pripada grupi hijastolita.
Hijastolit je kristal oslobađanja i prepoznavanja. Na jednoj strani ima ucrtan krst. Koristi se protiv kletvi i magijskih napada. Pod kletvom se podrazumevaju teške i okrutne reči koje deluju tajanstveno i magijski na onoga kome su upućene. Nastaju kao posledica besa, mržnje, želje za osvetom. Prokletstvo je psihološki efekat kletve. Hijastolit vodi do trenutka kada je kletva izgovorena. Sam čin uvida u taj trenutak donosi oslobađanje.
Osnovna uloga mu je da privlači srodne duše, kako bi se neke emocije oslobodile, kletva otkrila i prevazišla. Svima koji imaju emotivnu memoriju (manifestuje se reagovanjem solarnog pleksusa), olakšava prolaz kroz slična stanja i situacije. Ponekada se čoveku učini kada sa nekim prvi put dođe u kontakt, da ga odnekuda poznaje. To se vrlo često dešava, pa i multiplikuje ukoliko neko ima hijastolit. Ove situacija upravo govore o tome da sa tom osobom (emocijom koju on nosi), treba da završi neku lekciju, ko zna kada započetu.
Andaluzit je maslinasto zeleni hijastolit. Ima ulogu sličnu dendritskom ahatu – donosi inspiraciju za materijalno polje – za posao. Nekada nam se čini da su sva vrata zatvorena, gde god da se okrenemo – zid. Čini se da se vučemo po dnu nekog bunara; strane bunara su visoke i strme - ne možemo sami gore, a ne vidimo drugi izlaz. Andaluzit pomaže da se oči otvore, da čovek vidi rešenje. Uvek postoje najmanje tri rešenja za svaki problem, ali kada je čovek u problemu, on ne vidi čak ni problem pa ni rešenje. U današnjem svetu, materijalnom, uglavnom su ti problemi povezani sa poslom, novcem, materijalnim statusom. Andaluzit oslobađa blokade i forsira inspiraciju i intuiciju. Skoro uvek je rešenje ispred nosa, ali se usled zatvorenih očiju i prenatrpanosti problemima ne vidi. Ovaj kristal vodi u koren problema, uglavnom na nesvesnom nivou, iznosi na svetlot dana, oslobađa. Ponekada se desi da se pojavi situacija ili osoba koja donosi rešenje. Treba biti strpljiv i sačekati. Andaluzit uči i strpljenju. Maslinasta boja ovog kamena govori o tome da ima uticaja na srčanu čakru. Otpušta emotivne blokade i oslobađa destruktivne emocije. Donosi unutrašnju harmoniju kao i harmoniju sa okruženjem.
Najvažnija uloga andaluzita je prepoznavanje i otpuštanje emocija koje su povezane sa poslom (strah od neuspeha, strah od uspeha, strah od kolektiva, lenjost.....). Sledeća njegova uloga je otvaranje prema poslu – donosi inspiraciju za posao. Trebalo bi ga postaviti u gornji levi ugao stana ili poslovnog prostora. Njemu se mogu dodati još i tigrovo oko, dendritski ahat ili gorski kristal.
Andaluzit se čisti u prisustvu gorskog kristala ili u slanoj vodi. Puni se na sunčevoj svetlosti.